Searching

year

month

day
-
year

month

day

Pages
| 1 |

Látogatóink figyelmébe ajánljuk(27/06/2014)
   
Településünkön végighúzódó pincesorunkat, amelynek egyik jellegzetessége, hogy pontosan annyi van/volt belõle, mint lakóházból. A pincesortól néhány száz méternyire egy a vidékre jellemzõ zsellérporta is látogatható, valamint ennek mintegy ellentéteként, Ottományban egy felújított kúria várja a táj és a kultúra iránt érdeklõdõket. Szálláslehetõség: a "Zöld Házban" van, amely teljes berendezéssel vehetõ igénybe.
Programul de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013(29/10/2012)
   
Comuna Sãlacea, în calitate de Partener în proiectul „Centre de informaþii, educaþie ºi prezentare de istorie naturalã ºi peisagisticã în vãile Criºului, Barcãului ºi a Ierului”, a accesat Programul de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013. Partenerul Lider al proiectului este Koros-videki Kornyezetvedelmi es Vizugyi Igazgatosag (Direcþia Apelor ºi de Protecþia Mediului din Regiunea Criºurilor) din Gyula, Ungaria. Valoarea totalã a proiectului este de 960.239,65 Eur, din care contributia Uniunii Europene este de 816.203,70 Eur. Proiectul a demarat la data de 01.04.2011 ºi urmeazã a fi terminat la data de 31.03.2013. Obiectivul general al proiectului vizeazã promovarea moºtenirii naturale ºi culturale, contribuind la ocrotirea naturii prin activitãþi de informare ºi de educaþie. Pe partea românã, activitatea principalã a proiectului vizeazã execuþia lucrãrilor de reabilitare a conacului Komaromy ºi parcului dendrologic aferent din Otomani. Lucrãrile de reabilitare a conacului au debutat la data de 31.07.2012 ºi vor respecta graficul de timp prestabilit.

Pages
| 1 |
 
     
     
 
 Historical data
 Geograph. data
 Population
 Administration
 Actualities
 Photo gallery
 Off. Statements
 Forum
Proiecte de hotărâri
Hotărârile consiliului local
Informaţii publice
      Pr. cu finanţare neramburs.     
Anunţuri
Contracte de interes public
Concursuri
Anunţuri, licitaţii şi achiziţii
Declaraţii de avere
Proiecţia mediului
 
salacea  | 2008
powered by EMERiGOS
web design oradea